Így írnánk mi

Két alkotmányjogász közjogról, közigazgatásról, a jó kormányzásról

alkotmányjog

Cao Cao tíz kiválósága

Guo Jia így szólt: "Uram, tudod jól, ki veszített, és miért, Liu Bang, a Legfőbb Ős, és riválisa, Xiang Yu viszályában. Az előbbi csak nagyobb bölcsessége segítségével győzedelmeskedett. Xiang Yu erősebb volt, de végül felülkerekedtek rajta. Riválisodnak tíz gyenge pontja van, míg neked tíz erősséged. S bár serege nagy, nem legyőzhetetlen."

Majd Guo Jia így folytatta:
„Yuan Shao túlságosan vonzódik a ceremóniákhoz és az illemszabályokhoz; míg te rokonszenves és természetes vagy: ez kiválóság a magatartásban.

Ő ellenséges és irányít, te békéltető vagy és vezetsz: tiéd tehát a népszerűség előnye.

Sok-sok évig a kormányzat erélytelen volt, és ő még inkább ilyenné teszi; te erőteljesen törekszel a hatékonyságra: ez a jó igazgatás kiválósága.

Ő külsőleg nagyvonalú, de szívében irigység van és nepotizmus; te követelőnek tűnsz, de megérted az embereket és képességeik szerint bánsz velük: ez a helyes értékelés előnye.

Ő látnok ugyan, de döntéseiben szerény képességű; te a gyors döntések és a tettek embere vagy: ez előny az állam vezetésében.

Ő szereti hírneves emberekkel körülvenni magát; te az embereket hírnevükre tekintet nélkül ítéled meg őket: túlteszel hát rajta erkölcsi tisztaságban is.

Ő könyörületes a közelében levőkhöz, de nem törődik azokkal, akik látókörén kívül esnek; a te törődésed mindenkit-felölelő: túlteszel rajta emberségben is.

Ő hallgat a rágalmakra és félrevezetik; téged özönjenek el a gonosz tanácsok, akkor is megőrzöd függetlenségedet: túlteszel rajta tisztánlátásban.

Ítélőképessége zavaros; a te helyzetértékelésed pontos és tiszta: túlteszel hát rajta igazgatási képességekben.

Ő kedveli az erő színlelését, de nem ismeri a hadtudomány alapjait; katonai géniuszod felülmúlja őt, ha túlerőben van is: túlteszel rajta a háborúban.

Tíz kiválóságoddal nem lesz nehézséged Yuan Shao legyőzésében."

(Lo Kuan-Csung – A Három Királyság története, 18. fejezet, saját fordítás angolból)

Megosztás