Így írnánk mi

Két alkotmányjogász közjogról, közigazgatásról, a jó kormányzásról

alkotmányjog

A biztonsági kamera sztárjai

Nem kell ahhoz lopni, hogy az áruházi biztonsági őrök figyelmét felkeltsük. A Tékozló Homár rendszeres tudósításaiból pedig azt is megtudhatjuk, hogy a biztonsági őr gyakran inkább vállalja a tájékozatlan ártatlanok visszatartását, mint annak a kockázatát, hogy futni hagy egy bolti tolvajt. Ezzel a poszttal segíteni szeretnénk olvasóinkat az idegek harcában, bízva abban, hogy az öntudatos ártatlanok számára van út a biztonsági őrnek való engedelmeskedésen és a kényszerítésen túl is.
 
Táska bemutatása
A biztonsági őr a boltban tartózkodó, oda belépő vagy onnan kilépő személyt kötelezheti csomagjának bemutatására. „Igen, ez a táska az enyém, meg van egy zacskóm.
 
A táska (ruhazseb) tartalmának bemutatására csak akkor hívhat fel, ha megalapozottan felteheti, hogy lopott holmi van benne. Sok múlik ezen a kifejezésen. Ha a bevásárlás lázában belemajszoltunk egy kiflicsücsökbe (volt már ilyen a magyar kereskedelemtörténetben), majd zsebrevágtuk a maradék kiflit, vagy megszólalt a csipogó, amikor áthaladtunk az áruvédelmi kapun, ne kötekedjünk a biztonsági őrrel. Ha azonban semmi okát nem látjuk, hogy éppen a mi táskánkba tekintsen bele a biztonsági őr, ne engedjünk neki. Nyugodtan hívjuk fel a figyelmét arra, hogy 
„A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a vagyonőr a csomag tartalmának bemutatására a tervezett intézkedés okának és céljának közlése mellett akkor hívhat fel, ha megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó kötelezettsége!”
Visszatartás
Könnyen lehet, hogy a vagyonőr nem hagyja annyiban, hogy megtagadtuk a táska tartalmának bemutatását. Arra semmi esetre sincs joga, hogy erőszakkal betekintsen a táskánkba, ezzel bűncselekményt, önbíráskodást követne el (hivatkozzunk nyugodtan a Btk. 273. §-ára).
De alaptalanul fel sem tartóztathat minket, az a személyi szabadság megsértése (Btk. 175. §), még akkor is, ha a rendőr kiérkezéséig kíván csak minket visszatartani. Hívjuk fel erre a vagyonőr figyelmét, és ha mégis erőszakkal visszatart minket, a kiérkező rendőrnél tegyünk feljelentést. (Ha önérzetünk védelméért messzire is elmegyünk, akkor az esetlegesen elutasított feljelentés után pótmagánváddal bíróság előtt is képviselhetjük az ügyet.)
Itt még egyszer hangsúlyozni kell, hogy ha bármi utalhat arra, hogy lopott holmit tartunk magunkkal, a vagyonőr eljárása azonnal jogszerűvé válik! Ebben az esetben sem vagyunk kötelesek azonban más helyiségbe kísérni a biztonsági őrt, és a nyilvánosság nekünk inkább használ.
 
Felvételkészítés
A vagyonőr megfelelő tájékoztatás esetén felvételt készíthet a felszerelt térfigyelő kamerákkal. A felvételeket – nyilvános rendezvények és jelentős érték kezeléssel foglalkozó szolgáltatók kivételével – 3 munkanapon belül törölni kell. Ha a felvételek jogunkat vagy jogos érdekünket érinti, például rögzítette a velünk szemben elkövetett jogsértő cselekményt, 3 munkanapon (ill. 30 vagy 60 napon) belül kérhetjük, hogy ne töröljék le. Mivel a felvétel kezelője csak a bíróság, rendőrség vagy más hatóságnak adhatja ki a felvételt, ideiglenes intézkedés vagy előzetes bizonyítás iránti kérelemmel, illetve feljelentéssel kell biztosítanunk, hogy az állami szervek 30 napon belül kérjék a felvétel kiadását.
 
Coda
A biztonsági őrökkel való kapcsolatra is igaz a nagy közhely: jogaink annyit érnek, amennyire élünk velük. A biztonsági őr fizikai fölénye, az akadékoskodás várható időigénye, a jogérvényesítés költségei, a jogalkalmazás kiszámíthatatlansága mind arra ösztönöz, hogy tegyük amit mondanak. De találhatunk örömöt abban is, hogy megvédjük magunkat.

Megosztás