Így írnánk mi

Két alkotmányjogász közjogról, közigazgatásról, a jó kormányzásról

alkotmányjog

Amit nem akartál tudni az idei nyugdíjreformról, de mindenki kérdezi

Régi magyar szokás úgy hozzányúlni a nyugdíjrendszerhez, hogy a kormányzati kommunikáció csak a lényeget sulykolja [pl. „a 40 év szolgálati idővel rendelkező nők korhatár előtt nyugdíjba mehetnek” (2010), vagy „csak a 40 év szolgálati idővel rendelkező nők mehetnek korhatár előtt nyugdíjba” (2011)]. Ez pánikba vagy reményekbe kergeti az érintetteket – köztük az ilyen alkalmakkor a nyugdíjtörvényt nyilván értő jogászokat felhívó távoli rokonokat –, hiszen a lényeg természetesen nem az elv, hanem hogy a törvénymódosítás hogyan érint majd egy-egy nyugdíjast vagy nyugdíjba készülőt. Ezt meg ugye a benyújtott törvényjavaslatból vagy az elfogadott törvényből lehetne kideríteni – már ha az olyan könnyen adná magát. Vagy a kormányzat részletes szakmai kommunikációjából – ha lenne ilyen. Kormányzati nyugdíjügyi eligazítás ugyanis rendszerint csak akkor szokott érkezni, amikor az ONYF ügyfélszolgálata a törvény elfogadása és a végrehajtási rendelet kiadása után valamikor megunja a nyomást, és kitesz valami összefoglalót a honlapra.

A szokottnál is súlyosabb a helyzetben a ’nyugdíjprivilégiumokat megszüntető’, az Országgyűlés által éppen tárgyalt törvényjavaslat esetében. Most ugyanis – szemben egy, az érintett által nem befolyásolható korhatáremeléssel vagy új kedvezménnyel – az érintettek jelentős része úgy érzi, hogy heteken belül döntéshelyzetbe kerül: kérje-e a még hatályos szabályok szerinti kedvezményes nyugdíjazását vagy húzza ki munkahelyén az öregségi nyugdíjig. A megoldandó egyenlet ráadásul többismeretlenes, hiszen a döntésnél az új törvény tartalma (erről a legfontosabb információk az alábbi táblázatban) mellett  elvileg figyelembe kellene venni a 2013-tól a nyugdíjasok kárára változó, most módosítással nem érintett nyugdíjmegállapítási szabályokat. Na és persze – a tavalyi szép emlékű magán-nyugdíjpénztári ’választásra’ emlékeztető módon – itt is számítanunk kell arra, hogy az állam menet közben változtat a szabályokon. Szűkös költségvetés ugyanis jövőre is lesz, a nyugdíj-megállapításnál maradva ráadásul a nyári szociális konzultáció kilencedik kérdése is megalapozhat bármilyen irányú felülvizsgálatot („Vannak, akik szerint az egyéni számla alapján kiszámolt nyugdíj megállapításánál elsősorban a munkával eltöltött éveket kell figyelembe venni. Mások inkább a jövedelem arányában állapítanák meg a nyugdíjat. Ön mit gondol?”), bár az igaz, hogy ennek eredményét a miniszterelnök valamiért nem ismertette a másik kilenccel együtt.

A korhatár előtti nyugdíjak (az előrehozott öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, a bányásznyugdíj, a művésznyugdíj, a polgármesterek, az országgyűlési és európai parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja, a korengedményes nyugdíj, a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományának szolgálati nyugdíja) kivezetése

 

Változás

Nyugdíjjogosultság

Mérték

I. Már megállapított nyugdíjak

ezt követően is öregségi nyugdíjként folyósítják

az 1949-ben vagy ezt megelőzően születettek korhatár előtti nyugdíja

az eredeti összeg a januári emeléssel növelve

az 1954-ben vagy ezelőtt születettek szolgálati nyugdíja

az eredeti összeg a januári emeléssel növelve; aki közülük 2011. december 31-én még szolgálati viszonyban van, a nyugdíját újra meg kell állapítani, és a kettő közül a magasabbat kapja

a tavaly behozott kedvezményes szabály alapján 2011. december 31-én 40 év szolgálati idővel rendelkező nők nyugdíja (nem számít bele a tanulmányok ideje!)

az eredeti összeg a januári emeléssel növelve

korhatár előtti ellátássá változik

az 1950-ben vagy ezt követően születettek korhatár előtti nyugdíja

az eredeti összeg a januári emeléssel növelve

az 1950-ben vagy ezelőtt születettek országgyűlési képviselői nyugdíja

az eredeti összeg a személyi jövedelemadó mértékével csökkentve, és a januári emeléssel emelve

átmeneti bányászjáradékká változik

1950. évben vagy azt követően

született, bányásznyugdíjban részesülő személy nyugdíja

az eredeti összeg a januári emeléssel növelve

szolgálati járandósággá változik

az 1955-ben vagy ezt követően születettek szolgálati nyugdíja

az eredeti összeg a személyi jövedelemadó mértékével csökkentve, és a januári emeléssel emelve, de legalább 117 ezer forint – a csökkentés önkéntes tartalékosi vagy senior szolgálati állományba lépéssel kiváltható

II. Már megnyílt, de megállapítani még nem kért nyugdíjjogosultságok

korhatár előtti ellátás megállapítását kérheti

az 1952. évben vagy azt megelőzően született nő és az 1951. évben vagy azt megelőzően született férfi, aki előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra 2012. december 31. előtt jogosultságot szerzett

az eredeti összeg a januári emeléssel növelve

1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett

aki 2012. december 31-éig korkedvezményre, 2011. december 31-ig bányásznyugdíjra vagy művészeti nyugdíjra szerez jogosultságot, akkor is ha áthúzódik a jogviszonya megszüntetése a következő évre

szolgálati járandóság megállapítását kérheti

az a szolgálati nyugdíjra ma jogosult személy, akivel 2012. január 1-ét megelőzően felmentést közöltek

az eredeti összeg a januári emeléssel növelve

 

akinek a rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíját megszüntették, ha 25 év szolgálati idővel rendelkezik

öregségi nyugdíj megállapítását kérheti

a tavaly behozott kedvezményes szabály alapján 2011. december 31-én 40 év szolgálati idővel rendelkező nők nyugdíja (nem számít bele a tanulmányok ideje!)

az eredeti összeg a januári emeléssel növelve

2011. december 31-ét követő időponttal öregségi nyugdíjba csak a korhatárt már betöltött személy mehet.

III. Még meg sem nyílt nyugdíjjogosultságok

öregségi nyugdíj megállapítását kérheti

a tavaly behozott kedvezményes szabály alapján 2011. december 31-én 40 év szolgálati idővel rendelkező nők nyugdíja (nem számít bele a tanulmányok ideje!)

a mai összeg a januári emeléssel növelve

átmeneti bányászjáradék megállapítását kérheti

25 év szolgálati idővel vagy 5000 műszakkal rendelkező személy (a bányásznyugdíj helyébe lép)

a mai összeg a januári emeléssel növelve

E kivételekkel 2011. december 31-ét követő időponttal öregségi nyugdíjba csak a korhatárt már betöltött személy mehet.

 

Ilyen körülmények között elvárható lenne, ha az érintett legalább a korhatár előtt folyósított ellátásokat szociális ellátássá alakító, azokat részlegesen megszüntető új törvényjavaslat tartalmáról közérthető, ám teljeskörű tájékoztatást kapnának. Azonban az kormányzati honlapba integrált NEFMI honlapon a törvényjavaslat benyújtása óta egy miniszteri konferenciaszereplés árválkodik nyugdíjügyben, a sajtóban megjelent összefoglalók pedig – kevés kivételtől eltekintve – megragadnak az általánosságok szintjén. Ennek oka a felületesség mellett elsősorban az lehetett, hogy a normaszöveg alapján – a terület kodifikációs hagyományait követve – lényegében csak a megszövegezők és a társadalombiztosítási ügyintézők igazodnak el: nagy valószínűséggel nem ez volt tehát az egyszerűbb jogalkotás mintaprojektje. A gyakran teljesen fölösleges előre- és hátrautalások rendszere megbízhatóan hozza a ‘Kaland, játék, kockázat’ sorozatban a kilencvenes években megjelent lapozgatós kalandjátékok szintjét, ami az összefoglalt, ám külön-külön külön is alkalmazott fogalmakkal összecsimpaszkodva lényegében a szöveg titkosítását eredményezi. Az indokolás pedig nem éri el az indokolások szokásos színvonalát, ami esetünkben azt jelenti, hogy az jóval tömörebb, de laikus számára részleteiben szinte semmivel sem érthetőbb, mint maga a törvényszöveg.

Márpedig ha nem kap mindenre kiterjedő tájékoztatást a korhatár előtt állók tömege, akkor bizony a kockázatok minimalizálása érdekében közülük sokan pánikszerűen még az idén el fognak menni nyugdíjba, holott valószínűleg sok mindent akar kiváltani a kormány az intézkedéssel, de egy rémhíreken és félinformációkon alapuló nyugdíjazási hullámot biztosan nem. Szóval most, hogy eldőlni látszik, hogy mit és hogyan korlátoznak (az eddig benyújtott kormánypárti módosítók legalábbis nem utalnak koncepcionális irányváltásra), ideje lenne ezt lehetőleg személyre szabott információkkal kiegészítve elmondani a korhatár előtti nyugdíjasoknak.

 

Megosztás