Így írnánk mi

Két alkotmányjogász közjogról, közigazgatásról, a jó kormányzásról

alkotmányjog

Fejben jók vagyunk

‘A Kormány saját magán kezdi a spórolást’ – hallhattuk többször a minisztériumi létszámok korábbi kormányok alatti csökkentése kapcsán. Most aligha hallunk majd hasonlót, és ennek oka nem a szofisztikáltabb kommunikációban keresendő: úgy tűnik, hogy az előttünk álló szűk esztendőre az államigazgatás egy olyan fogyókúrával fordul rá, ami a kormánytagoknak közvetlenül alárendelt apparátustól nem kíván meg jelentős áldozatokat.

A szeptemberben kitűzött 15%-os, elvileg a 250 ezres teljes közigazgatási karból (a köz- és kormánytisztviselők, fegyveresek, valamint a kormányzati háttérintézmények foglalkoztatottjainak összessége) 30 ezer főt érintő leépítés kapcsán a hírek szerint eleve az az irány, hogy az elsősorban a háttérintézményeket érintse, míg a minisztériumokat igyekezne megkímélni. Márpedg a számoknak a KIM és az NGM általi fehér papíron való tologatásával már önmagában a bő hatvanezres lélekszámú központi hivatalok terhére is kigazdálkodható, hogy a minisztériumi igazgatás csak a nyugdíjazások miatti természetes fogyást felülről közelítő mértékben fogyjon.

Az elvileg folyamatban lévő létszámcsökkentést érdekes megvilágításba helyezi a százfősre tervezett Nemzeti Stratégiai és Tervezési Hivatal létrehozásának a jövő évi költségvetési törvényjavaslatban 1,185 milliárd forintos költségvetéssel nyomatékosított terve is. Itt a létszám és a támogatás forrásából annyit lehet tudni, hogy az új tervhivatal a Váti Nonprofit Kft. területfejlesztési igazgatóságának bekebelezésével, NGM-en belüli átcsoportosításokkal és a karcsúsítandó Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségtől átvett státuszokkal jönne létre. A jogállásában a sajtóhírek alapján nehezen beazonosítható új hivatal tehát – az NGM tervezéskoordinációs államtitkárságának párhuzamos létrehozása mellett – azt jelenti, hogy itt is részben (valószínüleg nagyobb részben) a jogalkalmazással foglalkozó szakigazgatás terhére fejleszti majd a Kormány a saját közvetlen startégiaalkotó/döntéselőkészítő stábját. 

A trendet nem tartjuk meglepőnek, hiszen az állami vezetők, és köztük különösen az államtitkárok tavaly – a minisztériumi összevonások ellenére – számottevően emelkedett számára tekintettel egy minisztériumi létszámcsökkentés most valószínűleg még a szokásosnál is komolyabb szervezeten belüli feszültséget eredményezne. Ezt támasztja alá az is, hogy a központi államigazgatás létszáma a kormányváltáshoz óta még a jelenlegi feszített költségvetési helyzetben is lassú emelkedést mutatott mindeddig.

 

2011.

július

2011.

április

2011.

január

2010.

dec.

2010.

aug.

Kormányváltáskor

Miniszterelnökség

132

128

102

94

94

 Miniszterelnöki Hivatal

707

KIM

1087

1144

1097

1097

1086

 EüM

217

BM

354

346

346

346

346

 FVM

373

HM

523

550

550

550

490

 HM

500

VM

698

690

668

672

672

IRM

493

NGM

817

871

871

871

886

 KvVM

396

NEFMI

861

906

906

906

906

 KHEM

237

KüM

659

686

667

667

549

 KüM

655

NFM

686

735

735

735

735

 NFGM

414

 Összesen

5819

6056

5942

5938

5764

OKM

525

  

         

 ÖM

313

           

PM

498

           

SZMM

436

           

 Összesen

5764

A szeptemberben bejelentett leépítésről pontos képünk még nem lehet: a hivatkozott létszámhatározat ugyan nyár óta nem módosult, de minthogy az csak létszémkeretet ad, ez önmagában nem zárja ki (bár nem is teszi valószínűvé), hogy a leépítés már kilépett a tervezés fázisából, és valóban folyamatban van. Ennek ellenére kiindulhatunk abból, hogy a 15%-os csökkentésnek az államigazgatásra eső részét lényegében teljes egészében a főként hatósági jogalkalmazással foglalkozó központi hivatalok szervei, azaz  jórészt a területi államigazgatás fogja elszenvedni.

Ez egyrészt lényegesen kevesebb megtakarítást eredményez, hiszen – megteremtve a munkahelyteremtési célkitűzésekkel való összevethetőséget – a leépítést ugyan kormánytisztviselőben mérik, ám a siker valódi fokmérője a megtakarított bérköltség. Ez pedig (a magasabb bérszintre és a vezetők magasabb számára tekintettel) jelentős, akár többszörös mértékű eltérést jelent a két szint között: egy átlagos minisztériumi álláshely megszüntetésével spórolna annyit a költségvetés, mint két átlagos földhivatali munkatárs kirúgásával.

Másrészt a karcsúsítás koncentrálása a ‘kékgalléros’ hivatalnokrétegre magában hordja azt a kockázatot is, hogy – minthogy azt rúgják ki, aki a polgár számára is láthatóan dolgozott eddig – az állam fontos külső feladatainak ellátásában állhat be zavar.

Így aztán ha az egyébként azért jelentős hatékonysági tartalékokkal rendelkező minisztériumok végül tényleg jelentős érvágás nélkül fordulnak rá a 2012-es évre, akkor mi abban elsőrorban nem a Startégia és a Tervezés, hanem a minisztériumi szervezeti lobbi sikerét látjuk majd.

 

Megosztás